Tag Archives: Middle East

gewoon as ge ook sijt de waorheid te verdraaien….strafrede

Coat of arms of Greece since 7 June 1975.

Coat of arms of Greece – (Photo credit: Wikipedia)

 

Image   native orchid from Greece

 

…ge denk, die mens is maar alleen

 

en hij heeft geen verweer, want onze weg die is

 

so klaar en slim dat hij ‘t niet vermoeden sal wat wij

 

hem doen, wat wij hem maken,

 

en wat ge alleen dan niet weet, dat dit mijn land geliefd is bij de Here Here en hij is ‘t die mij

 

inlicht omtrent Uw vertoon, gewoonten van oudsher reeds overjarig,

 

‘t geld ‘t is tog so besser wie bei uns nichtwahr?

 

Ik ben degene die U goud doorschouwt en U gesegt,

 

U sei gesegt, die ‘t wél weten, tja die hebben toch 

 

soals ge dat wel weet alles so slim als ‘t hemelsoet

 

dat mij belastte

 

tesamen met sijn ijdel soet, ook ingehuurd,

 

voor ‘t boelerende en ‘t hoerige gericht,

 

er is er ene die in mij gelooft,

 

dat sei genoeg, die is ‘t die ik niet

 

vertrouwen sal, want

 

ik en weet gut dat ge me daartoe al hebt gebracht,

 

immer de ander d’ eer te laten, niet mijzelf,

 

wat kan ‘t ook schele, gajes as ge sijt,

 

sal ik met jullie eer behale,

 

en geloof mij, 

 

die duitsers kent zoals die mensen sijn,

 

die waartschuwt U met seinem Gerät, 

 

glaube daran, und sie werden nochmals

 

so bekommen, dat ek de ganse welt ihm rufen sal,

 

t’ist aus mit ihm, er ist doch nicht gekommen,

 

denken sie vielleicht,

 

das gute seht das gute nicht in seinem herrlichen gesicht?

 

Image   sea view in Greece

 

Advertisements